Nye anbefalinger om barns hørsel og språk

Det er blant anbefalingene i de nye Nasjonale faglige retningslinjene for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn.

Tre arbeidsgrupper

Retningslinjene er basert på rapporter fra tre bredt sammensatte arbeidsgrupper innen de tre feltene. Kunnskap fra forskning, annen faglig kunnskap, brukernes erfaringer og preferanser, samfunnsmessige prioriteringer og vurderinger ligger til grunn for de nye retningslinjene, ifølge Sosial- og helsedirektoratet.

Rød refleks og visus

Når det gjelder syn er det ingen store endringer. Blant annet anbefales det at rød refleks undersøkes hos alle nyfødte og ved seks uker, og at visusundersøkelse foretas ved fire års alder.

Nye hørselsrutiner

Hørselsscreening med otoakustisk amisjon (OAE) av alle nyfødte anbefales innført. Ansvaret bør overføres fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten, noe som vil føre til en større omlegging av tidligere praksis. Hørselen bør dessuten undersøkes jevnlig ved helsestasjonene, blant annet bør det gjennomføres audiometri før skolestart.

Systematisk språkundersøkelse

Det bør gjennomføres en systematisk observasjon av kommunikasjon, språkforståelse og talespråk i den generelle helseundersøkelsen av barn, og foreldrenes vurdering av barnets språk er viktig. Dersom det er mistanke om forsinket språkutvikling skal barnet henvises til videre utredning.

– Ikke audiometriscreening

Gisle Roksund, leder i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), sier de nye retningslinjene representerer en del forbedringer, men han er likevel noe kritisk.

– Mange av rådene er gitt på svakt faglig grunnlag. Det viser at det er viktig å styrke forskningen i norsk allmennmedisin, sier Roksund til Tidsskriftet.

Han er er enig i at det bør innføres OAE-screening på nyfødte, men kan ikke se at det er grunnlag for å fortsette med audiometriscreening ved førskoleundersøkelsen.

– Audiometri bør heller gjøres på indikasjon, sier Roksund.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media