Nok en advarsel mot AD/HD-medisin

Advarselen skal allerede være tilføyd i pakningsvedlegg til andre AD/HD-medikamenter, ifølge Health Day. Amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) har gjennomgått bivirkningsrapporter mottatt i perioden 1999-2003. I denne perioden ble det meldt om 25 plutselige dødsfall blant pasienter som brukte medikamenter som Ritalin, Concerta og Equasym. Både norske og europeiske myndigheter har fulgt nøye med på FDAs arbeid.

Tas på alvor

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk er kjent med det nye kravet fra FDA.

– Dexidrin, som dette nå gjelder, er lite brukt i Norge. Men vi har tidligere advart mot risikoen for hjertesykdom ved bruk av AD/HD-medisiner, og dette er blitt tatt på alvor i det norske fagmiljøet. Mange har skjerpet sine rutiner, sier Madsen til Tidsskriftet.

Legene kjenner risikoen

Statens legemiddelverk fikk i perioden 2003-2005 inn 12 rapporter om hjerte- og kar-relaterte bivirkninger ved bruk av AD/HD-legemidler i Norge. To av disse var alvorlige tilfeller med hjertestans.

– Ritalin, Concerta og Strattera er på vår overvåkingsliste nettopp på grunn av dette. Det er veldig viktig at legene er oppmerksomme på denne typen bivirkninger, som er lett å overse siden de ikke har noe med AD/HD å gjøre. Men mitt inntrykk er at norske leger allerede er oppmerksomme på denne situasjonen, sier Madsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media