Mentale lidelser som årsak til uføretrygd

Det kommer frem i en norsk studie publisert i augustnummeret av American Journal of Psychiatry. Studien, som omfattet 45 000 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-2), omtales i neste nummer av Tidsskriftet, men er publisert først på nett

Arnstein Mykletun og medarbeidere ønsket å undersøke om en gjennomgående underdiagnostisering av mentale lidelser i primærhelsetjenesten gjenspeiles i medisinske erklæringer ved søknad om uføretrygd. Justert for somatisk helse utgjorde angst og depresjon en betydelig risikofaktor for innvilgelse av uføretrygd ved ikke-psykiatriske diagnoser 6 - 30 måneder etter deltakelse i HUNT-2.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media