Mange vil se kriser glemt av mediene

Det er nettopp de glemte humanitære krisene som skal vies oppmerksomhet i årets TV-aksjon, som er tildelt Leger Uten Grenser.–Utenfor medienes søkelys – medisinsk hjelp uten grenser– er blitt satt som tema for aksjonen. Leger Uten Grenser ønsker at inntektene skal gå til medisinske prosjekter i land som vanligvis ikke vies mye oppmerksomhet i mediene.

Tabell
Aksjonsleder Mette Andersen gleder seg over den store interessen for å reise på feltbesøk til Leger Uten Grensers prosjekter i områder som ikke får mye medieoppmerksomhet. Foto Leger Uten Grenser

Tidligere i sommer gikk organisasjonen ut og søkte etter et tverrsnitt av befolkningen for å reise ut til de humanitære krisene som mediene ikke dekker. Et TV-team vil følge dem som velges ut, og opptakene vil bli sendt i forkant av TV-aksjonen på NRK 22. oktober. – Vi hadde håpet på 3 000, men at det skulle bli over fire ganger så mange er helt utrolig, sier Mette Andersen, leder for TV-aksjonen Leger Uten Grenser 2006.

– Vi tror de menneskene som skal representere Norges befolkning vil se og rapportere om situasjonen på en annen måte enn dem som er i kriseområder til daglig, sier Andersen. De som blir valgt ut vil reise til Sierra Leone, Den demokratiske republikken Kongo eller Elfenbeinskysten i starten av september.

Leger Uten Grenser lager hvert år en liste over kriser som glemmes av mediene. Da denne listen ble lagt frem i januar i år ble det også påpekt at manglende forskning på behandling og diagnostisering av AIDS i ressursfattige områder er en av sakene som har blitt lite dekket av internasjonale medier i 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media