Ketamin relevant i depresjonsbehandling

Virkningen kan merkes allerede snaue to timer etter at pasienten har fått en enkeltdose intravenøst, ifølge en studie utført av forskere ved National Institutes of Health (NIH) i USA. Det tar vanligvis åtte uker eller mer før et vanlig antidepressiva gir effekt ved behandlingsresistent depresjon. Studien er publisert i Archives og General Psychiatry

Raskt og lenge

18 pasienter med behandlingsresistent depresjon deltok i studien, og fikk enten en enkeltdose ketamin eller placebo intravenøst. Etter en uke ble behandlingen byttet om i de to gruppene. 71 % av pasientene opplevde en bedring etter én dag, og 29 % av disse ble nærmest symptomfrie. 35 % av pasientene som fikk ketamin, og som tidligere hadde prøvd i gjennomsnitt seks antidepressiva uten å kjenne noen bedring, hadde effekt av ketamindosen i syv dager. Pasientene som fikk placebo hadde ingen bedring.

Ketamin blokkerer NMDA-reseptorer i hjernen, og tidligere dyrestudier har vist at en hemming av dette proteinet reduserer depressiv atferd hos dyr.

Ikke som behandling

Det er lite trolig at anestesimidlet vil bli brukt som behandling mot depresjon. Til det er risikoen for bivirkninger for stor. Men ifølge forskerne er ketamin i svært små doser viktig til bruk i forskning, blant annet for å kunne utvikle et nytt medikament som kan virke raskere og over en lengre periode enn dagens medikamenter. 15 millioner amerikanere lider ifølge NIH av depresjon.

Nytt om varighet

Professor Ulrik Malt, overlege ved Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet, sier det lenge har vært kjent at glutamat har betydning for en rekke psykiske lidelser, og at N-methyl-D-aspartat (NMDA)-antagonisten ketamin har akutt antidepressiv effekt.

– Det nye ved denne undersøkelsen er påvisning av varigheten av effekten ved å gi en kortvarig, men sterk blokkering av NMDA-reseptor, sier Malt til Tidsskriftet.

Klare ulemper

Han mener det er klare årsaker til at ketamin ikke har slått gjennom som akuttbehandling av depresjoner.

– Dette skyldes stoffets misbrukspotensial og racemisk ketamins tendens til å fremkalle perseptuelle forstyrrelser og psykoseliknende symptomer, i tillegg til de stemningshevende effektene. En svakhet ved den foreliggende undersøkelsen er derfor at den anvender racemisk ketamin, sier Malt.

Han viser til en studie av Ivar Øye og medarbeidere, publisert i European Neuropsychopharmacology, hvor det konkluderes med at det først og fremst er S-formen som er forbundet med psykoseliknende bivirkninger, mens R-formen har sterkest stemningshevende egenskaper.

– Bruk av enantiomer hadde derfor vært klinisk mer spennende, sier han.

Ketamin ved ECT

En mulig klinisk anvendelse av undersøkelsen ser likevel Malt.

– Anestesileger har tidligere publisert data som viste at bruk av ketamin i forbindelse med anestesi ved ortopedisk kirurgiske inngrep på deprimerte pasienter reduserte både postoperativ angst, depresjon og smerte. I The journal of ECT nylig, ble det dessuten vist at bruk av ketamin som anestesimiddel ved elektrokonvulsiv terapi (ECT) kan gi mindre svekkelse av korttidshukommelsen enn andre anestesiformer, sier Malt.

Han mener man muligens bør vurdere å bruke ketamin oftere ved anestesi i tilknytning til ECT-behandling av depresjoner. Det kan kanskje både gi bedre akutt antidepressiv effekt og samtidig redusere hukommelsesproblemer etter ECT-behandling, mener Ulrik Malt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media