Frikjennelse av medforfatterne bekymrer

Dersom den blir stående vil mye måtte endres innen forskningen. Det mener både redaktør Charlotte Haug og professor Magne Nylenna, som i hver sine lederartikler i Tidsskriftet kritiserer granskingskommisjonens konklusjon om å frikjenne Jon Sudbøs medforfattere for fusk.

Haugs leder er publisert i dagen utgave av Tidsskriftet, mens Nylennas leder er publiser først på nett, og kommer i neste papirutgave.

Åpne diskusjoner?

– Frikjennelsen av medforfatterne er en underlig konklusjon med potensielt svært uheldige bivirkninger, skriver Haug i sin lederartikkel.

Tabell
Juks i forskningen blir ikke borte bare én synder blir tatt, mener Charlotte Haug.

Hun er forundret over at nesten ingen reagerte da Jon Sudbøs forskning endret seg fra å være høyst ordinær til å bli nærmest sensasjonell, og at de få som reagerte ikke ble hørt. Åpne diskusjoner om pågående prosjekter burde være en selvfølge ved akademiske institusjoner, men i dette tilfellet har så ikke skjedd, mener hun.

– Det hjelper heller ikke at Universitetet i Oslo åpenbart har en ordning der de godtar proforma kontaktveiledere, skriver Haug.

Opplagte vaktbikkjer

Magne Nylenna mener det er uheldig at kommisjonen fratar medforfatterne ethvert ansvar for vitenskapelig uredelighet.

Tabell
Medforfatterskapets merittverdi må reduseres dersom granskningskommisjonens vurdering blir stående, mener Magne Nylenna. Foto Kunnskapssenteret

– Ære og ansvar henger uløselig sammen, skriver han, og spør om det beste vil være å gå tilbake til fortidens ordning med én eller to forfattere som tar alt på sin kappe, både ansvar og eventuell ære.

Opprydningen starter nå

Når det gjelder Sudbø selv er Charlotte Haug spent på om Fylkeslegen og Helsetilsynet mener han i fremtiden kan praktisere som lege i Norge. Ikke bare har han fabrikkert data, han har også gitt anbefalinger om diagnostikk og behandling på bakgrunn av nettopp disse dataene. Anbefalinger som andre leger vil følge.

– Nå må alle involverte gå grundig i seg selv, finne ut hvordan dette kunne skje og vise vilje til å hindre at det kan skje igjen, mener Haug.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media