Ektefellen får ikke ta det vanskelige valget

Det viser en studie publisert først på nett i Journal of General Internal Medicine.

Et viktig oppdrag
Tabell
Mange ønsker at en annen enn ektefellen skal ta den vanskelige avgjørelsen om gjenoppliving og livsforlengende behandling dersom de selv blir syke. Foto Health and medicine

Professor Michael Lipkin ved Northwestern University i Chicago har inkludert 298 amerikanere i alderen 19-96 år, alle pasienter ved en øyeklinikk. Pasientene ble spurt hvem de ønsker at legene skal kontakte dersom de blir akutt syke, og hvem de ønsker skal ta de vanskelige avgjørelsene om gjenoppliving og livsforlengende behandling dersom de selv blir bevisstløse eller på annen måte er ute av stand til å ta avgjørelsen selv. 45 % av pasientene var gift.

Valgte ikke ektefellen

Alle de spurte klarte å oppgi én person de ønsket skulle ta de viktige avgjørelsene ved sykesengen, men 33 % av de gifte pasientene valgte ikke ektefellen til denne oppgaven. Av alle som ble spurt oppga 28 % en annen person enn kontaktpersonen til å ta de medisinske avgjørelsene.

Foretrekker damer

Studien viser at 29 % velger et av barna til å ta avgjørelsen. 16 % velger søsken, 11 % en av foreldrene og 5 % en venn. Av dem som valgte barn, søsken eller foreldre, ble døtre, søstre og mødre foretrukket.

– Det at 33 % av de gifte pasientene ikke oppga ektefellen er verdt å merke seg, for det er gjerne ektefellen legene gir dette ansvaret til hvis ingen andre er oppgitt, skriver Lipkin.

– Legen bør spørre

Professor Petter Andreas Steen ved Universitetet i Oslo og Prehospital divisjon ved Ullevål universitetssykehus sier artikkelen illustrerer at legen bør spørre pasienten selv om hva han eller hun ønsker.

– Flere har vist at vi som leger ikke vet hva våre pasienter ønsker av behandling eller ikke-behandling ved alvorlig sykdom uten å spørre konkret. Det samme gjelder tydeligvis hvem de ønsker som talsperson hvis de selv ikke er kompetente, sier Steen til Tidsskriftet.

Usikker årsak

Hva som er årsaken til at flere velger bort ektefellen i slike situasjoner mener han er vanskelig å svare på.

– Uten kvalitative data i artikkelen vet vi dessverre ikke hvorfor mange gifte ikke ønsker ektefellen som alter ego. Det kan være for å spare dem for påkjenningen, eller at de tror de andre ville ha bedre forståelse for problematikken i en kritisk situasjon, foreslår Steen.

Han peker på at funnenes overføringsverdi til mer problematiske situasjoner hemmes av at de fleste spurte var ved god helse og relativt unge. Det finnes ingen norske data om samme problematikk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media