– Vet ikke hvordan de er omskåret

Det viser en svensk-sudansk undersøkelse Susan Elmusharaf og kolleger har gjort blant over 500 jenter og kvinner i Sudan. 255 jenter (deres foresatte) i alderen 4-9 år, og 282 kvinner i alderen 17-35 år ble spurt når de ble omskåret og i hvilken grad. Alle gjennomgikk deretter en gynekologisk undersøkelse.

Fire typer

Det finnes fire typer omskjæring, ifølge Verdens helseorganisasjons (WHO) klassifiseringssystem, også omtalt i Norsk gynekologisk forenings Veileder i fødselshjelp 2005:

  • Type 1: Delvis fjerning av klitoris
  • Type 2: Delvis fjerning av klitoris samt delvis eller fullstendig fjerning av de indre kjønnslepper. Står ifølge WHO for 80 % av tilfellene.
  • Type 3 (infibulasjon): Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris og fullstendig fjerning av indre kjønnslepper. Innsiden av de ytre kjønnsleppene skrapes og sys sammen, og i noen tilfeller står det igjen kun én centimeter åpning, slik at urin og menstruasjonsblod kan slippe ut.
  • Type 4: Prikking og stikking i klitoris, strekking av klitoris og/eller labia, kauterisering av klitoris og omkringliggende vev, og innføring av etsende stoffer i vagina for å minske lumen.
Visste ikke selv

I Elmusharafs studie, som er publisert i denne ukens BMJ, viste det seg at en av fire jenter og kvinner rapporterte om en annen type omskjæring enn den de viste seg å ha gjennomgått. Mange som sa de hadde en type 1-omskjæring viste seg å ha type 2-omskjæring. 19 av kvinnene og 9 av jentene som sa de hadde type 1-omskjæring hadde faktisk en type 3-omskjæring. Det er denne typen som gir flest plager for kvinnene i etterkant. Av de 10 kvinnene som ikke visste hvilken grad av omskjæring de hadde gjennomgått, hadde sju type 3.

Lite pålitelig

Forfatterne konkluderer med at selvrapportert grad av omskjæring er lite pålitelig, og at Verdens helseorganisasjons klassifiseringssystem er unøyaktig. Systemet fanger ikke alltid opp inngrepets alvorlighetsgrad. Blant annet er det en overlapping, anatomisk sett, mellom type 2 og type 3.

– Dette er det viktig å være klar over når man skal tolke tidligere studier eller gjennomføre nye. Kvinnene bør bes om å definere nærmere hva de mener, og bruk av bilder kan gjøre det lettere, skriver forfatterne.

Senkomplikasjoner

Risikoen for å utvikle gynekologiske eller obstetriske komplikasjoner senere i livet øker med omskjæringens omfang. En studie fra Somalia viste at 39 % av infibulerte kvinner utviklet alvorlige, akutte komplikasjoner. I tillegg utvikler mange senkomplikasjoner, ifølge en kronikk i Tidsskriftet i februar i år.

Viktig studie

Siri Vangen, postdoktor ved Folkehelseinstituttet og overlege ved Mor-barn-senteret ved Ullevål universitetssykehus, sier studien avdekker viktig informasjon om forekomsten av de forskjellige typene omskjæring.

– Studien underbygger tidligere indikasjoner på at i stedet for å etterkomme anbefalinger om å redusere omskjæringens omfang, fortsetter man som før men skifter navn på inngrepet fra infibulasjon til Sunna (type 1). Studien gir også viktige innspill til utvikling av et klassifikasjonssystem som kan avspeile omskjæringens alvorlighetsgrad på en bedre måte enn det gjeldende WHO-systemet, sier Vangen til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media