Trener litt mer, røyker litt mindre

Andelen overvektige øker i Norge, trass i at vi er mer aktive. Foto RJ Lerich/ScanStockPhoto

Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse er det ikke bare i USA at stadig flere blir overvektige. Tendensen gjelder også for Norge, om enn ikke i like stor grad.

Flere med fedme

Blant middelaldrende kvinner (45-66 år) har andelen med alvorlig overvekt (fedme) økt fra 7 % i 1995 til 10 % i 2005, men tallet har vært stabilt siden 2002. Blant middelaldrende menn og unge kvinner har det vært en økning også siden 2002. Blant kvinner i alderen 16-24 år har andelen økt fra 2 % til 4 % i denne perioden. For menn i alderen 45-66 år er den tilsvarende økningen fra 9 % til 12 %.

Elsker brus

Nesten halvparten av guttene i alderen 16-24 år sier de drikker sukkerholdige drikker daglig eller flere ganger om dagen. 25 % av jevnaldrende jenter sier det samme.

Kvinner på røyketoppen

Når det gjelder røyking går omfanget av dagligrøyking ned, mens av-og-til-røyking er like vanlig som før. 24 % oppgir at de røyker hver dag, mens 10 % røyker av og til. 4 % bruker snus. Norske kvinner røyker mest av kvinnene i Norden. Selv om det kan se ut til at forbudet mot røyking på offentlig sted ikke har påvirket gruppen som røyker av og til, understreker SSB at tallene skjuler noe annet; noen dagligrøykere kan ha blitt av-og-til-røykere, og noen av-og-til-røykere kan ha sluttet helt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media