Rusbehandling gir resultater

Phoenix Haga er et behandlingssenter for unge rusmiddelmisbrukere, som drives av Stiftelsen Phoenix. Senteret ligger i Mysen i Østfold og ble etablert i 1990. Behandlingstiden er i gjennomsnitt ett år med påfølgende integrert ettervern i inntil 4 år.

En evaluering av behandlingstilbudet her er nylig blitt gjennomført på oppdrag fra Helse Øst, og 92 tidligere klienter er intervjuet. Den viser at 70 % av pasientene som fullfører behandlingsopplegget blir rusfrie. Samtidig bryter hele 60 % behandlingen underveis. Dette er omtrent samme andel som ved sammenliknbare institusjoner, skriver Helse Øst i en pressemelding.

Må bli flinkere

– Det at så mange bryter, tyder på at vi ikke er flinke nok til å kanalisere pasientene til rett behandlingstilbud. Det er svært viktig at vi får til god samhandling med kommunene, slik at de pasientene som trenger oppfølging over flere år blir ivaretatt på en god måte, sier Frode Bie, seksjonsleder for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Øst.

Viktig evaluering

Han mener evalueringsrapporten gir et positivt bilde av døgnbehandlingstilbudet, og viser at langtidsbehandling har noe for seg.

– Det er interessant for oss å evaluere behandlingstilbudet hos våre avtalepartnere, slik at vi kan måle kvaliteten og effekten av behandlingen Helse Øst gir til pasientene. Disse evalueringene skal danne grunnlag for å sikre kvaliteten og å videreutvikle tilbudet, sier Bie.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media