Legene spente på ny etat

Leder Jan Emil Kristoffersen i Allmennlegeforeningen oppfordrer legene til å gi gode tilbakemeldinger til den nye Arbeids- og velferdsetaten. Foto Lisbet Kongsvik

Målet med den nye etaten er å få flere nordmenn i arbeid og færre på stønad. Det skal etableres arbeids- og velferdskontorer i alle landets kommuner innen 2010, med overgangsløsninger i en periode. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) vil ha til sammen 13 000 ansatte, og blir dermed en av Norges største virksomheter. Den vil forvalte rundt en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har ikke mindre ambisjoner enn å bli verdens beste arbeids- og velferdsforvaltning.

Forventer innkjøringsproblemer

Allmennlegeforeningens leder, Jan Emil Kristoffersen, har store forventninger til den nye etaten.

– Dette er en stor og spennende reform, men jeg regner med at vi som fastleger helt sikkert vil bli konfrontert med at våre pasienter går seg litt vill i det nye systemet, og at innkjøringsproblemer i NAV vil kunne prege vår hverdag utover året, sier Kristoffersen.

Ta det med et smil

I sitt månedlige brev til medlemmene i foreningen trøster han seg likevel med at legene nok tar utfordringen.

– Allmennleger er som kjent glimrende problemløsere med sans for rask og riktig hjelp når byråkrati og individ ikke oppnår kongruens. Ta NAV-utfordringene med et smil, men gi tydelige og kloke tilbakemeldinger til etaten hvis ting ikke fungerer, skriver han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media