Angrepilleforbruket øker

Sammenliknet med første halvår i 2004 ble det solgt 22 % flere angrepiller første halvår i 2006. Det viser en oversikt fra Apotekforeningen.

Størst salg i Oslo

I Norge som helhet er det i gjennomsnitt 15 per 10 000 kvinner i alderen 16-25 år som kjøper angrepille (Norlevo og Postinor) per dag. Ifølge Apotekforeningen betyr dette at det hver handledag i første halvår i år var rundt 450 kvinner som kjøpte angrepillen.

Angrepillen har desidert størst omsetning i Oslo. Imidlertid understreker Apotekforeningen at mange bosatt i Akershus gjør sine apotekinnkjøp i Oslo, slik at det reelle tallet for salg per 1 000 kvinner bosatt i Oslo, er lavere enn det salgsstatistikken viser. Nest flest kjøper per kvinne i alderen 16-24 år er det Sør-Trøndelag og Troms. Færrest kjøpere er det i Aust-Agder, Hedmark og Nord-Trøndelag.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media