Stor tillit til leger og apotek

Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort blant rundt 1 000 nordmenn på oppdrag fra Apotekforeningen. På en tillitsskår fra 0 til 100 skårer apotekene 80 poeng, mens legene skårer 68. Legemiddelindustrien og helsekostbransjen skårer henholdsvis 54 og 43 poeng.

Imøtekommende personale

Folk flest er også godt fornøyd med apoteket de vanligvis handler hos. Imøtekommende personale og god beliggenhet er de viktigste forklaringene på den høye kundetilfredsheten.

– Gledelig legetillit

Leder i Allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen, er fornøyd med hvordan legene kommer ut i undersøkelsen.

– Det er gledelig at apotek og leger har så høy tillit hos så mange som 80 % og 70 % av de spurte. At apotekene, som kun selger legemidler og ikke må ta ansvar for hvordan de virker eller ikke virker, eller hvorvidt de gir bivirkninger eller helseskader, skårer marginalt høyere enn legene i denne undersøkelsen, er som man må forvente, sier Kristoffersen til Tidsskriftet.

Påfallende tidspunkt

Han mener legene har en langt mer utsatt posisjon enn apotekene i forhold til brukertilfredshet og tillit. Kristoffersen mener det dessuten er verdt å merke seg tidspunktet undersøkelsen kommer på.

– Apotekkjedene arbeider for tiden med å skaffe seg nye nisjer i det markedet som syke mennesker utgjør, og motivet for å gjøre denne spørreundersøkelsen må ses i lys av dette. Allmennlegeforeningen er bekymret for at noen få sterke kommersielle aktører som totalt dominerer legemiddelmarkedet synes å arbeide på denne måten for å åpne dører hos den statlige helseforvaltning, sier Kristoffersen.

Ikke i beina på legene

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Kai Finsnes, er enig med Kristoffersen at det blir feil å sammenlikne tilliten til leger og apotek, og at det er viktig at begge har høy tillit.

– Apotekene er blitt mer kommersielle i betydningen mer kundeorienterte, med bedre service, rådgivning og utvidede tjenester. Jeg mener allmennlegene og apotekene i fremtiden bør finne en felles tilnærmingsmåte i forhold til hva som er pasientens beste. Det er ingen i vår bransje som ønsker å gå i beina på legene, men det er samtidig behov for farmasøytiske tjenester som pasientene vil være fornøyde med, sier Finsnes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media