Psykologisk behandling best ved søvnløshet

 

Forskere ved Universitetet i Bergen har sammenliknet kort- og langtidseffekten av sovemedisiner (zopiklon 7,5 mg) kontra psykologisk behandling hos eldre med kroniske søvnvansker. De fant at pasientene som fikk kognitiv atferdsterapi hadde signifikant bedre behandlingseffekt enn de som fikk zopiklon. Faktisk var ikke sovemedisin mer effektiv enn placebobehandling.

Den norske artikkelen er publisert i dagens utgave av JAMA, og omtales i Tidsskriftet først på nett.

Psykolog og stipendiat Børge Sivertsen, som er førsteforfatter av artikkelen, sier til Tidsskriftet at allmennleger i større grad bør vurdere andre behandlingsformer for søvnløse pasienter enn kun sovemedisiner.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media