Nye forskningssentre opprettet

Ordningen med Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) retter seg spesielt mot den mer forskningsaktive delen av norsk næringsliv i samarbeid med sterke forskningsmiljøer. Den likner mye på ordningen Senter for fremragende forskning (SFF), men forutsetter betydelig engasjement fra brukersiden, skriver Norges forskningsråd.

Mange søkere

Det var 58 miljøer som søkte, og –vinnerne– ble nylig plukket ut av Forskningsrådets hovedstyre. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) deltar i hele ti av de 14 sentrene, som vertsinstitusjon til tre og som forskningspartner til sju. Blant annet er Trondheims-universitetet vertsinstitusjon for senteret Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare, som skal ledes av professor Olav Haraldseth. Rektor Torbjørn Digernes ved NTNU er svært fornøyd.

– Det er flott å se at våre sterke forskningsmiljøer har fått gjennomslag. Vi er vertsinstitusjon for tre sentre. Når vi i tillegg er forskningspartner på sju andre av de nye sentrene, betyr det at NTNU har fått meget god uttelling, uttaler Digernes i en pressemelding. Han tror at de nye sentrene vil tiltrekke seg interesse fra næringslivet.

– Nytt forskningslandskap

Direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, tror ordningen med disse nye sentrene vil forandre det norske forskningslandskapet. Han sier søknadene tyder på svært høy kvalitet i miljøene. Også kunnskapsminister Øystein Djupedal forventer at ordningen vil bidra til økt forskningsinnsats i næringslivet, og til at bedriftene investerer mer langsiktig i forskning.

– Ikke minst vil den styrke kontakten mellom fremragende forskningsmiljøer i akademia og næringslivet. Dette er viktig for å bygge kunnskap og kompetanse som kan sikre velferd og økonomisk vekst, sier Djupedal.

Spleiselag

SFI er et spleiselag mellom myndighetene og private bedrifter, og halvparten av midlene kommer fra Forskningsrådet. Det årlige budsjettet er satt til 20 millioner kroner.

Se hele listen over sentrene her.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media