– Miljøtiltak kan redde fire millioner barn

Ifølge en rapport utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) skyldes blant annet over 33 % av sykdommer hos barn miljømessige faktorer. Det anslås at over 13 millioner dødsfall årlig kan knyttes til miljøforhold, og at miljøtiltak kan redde fire millioner barneliv i året, de fleste i utviklingsland.

Drikkevann og brensel

I hovedsak gjelder dette sykdommer og tilstander som diaré, infeksjoner i nedre luftveier, malaria og skader som følge av ulykker (ikke trafikkulykker). For å redusere miljørelaterte dødsfall må det sørges for sikre drikkevannskilder, hygienetiltak, renere og sikrere brensel, sikrere nærmiljø, og sikrere omgang med giftig materiale i hjem og arbeidsliv.

Konkrete tiltak

– Denne rapporten viser for første gang hvordan og i hvilken grad spesielle sykdommer og skader påvirkes av miljøfaktorer. Den viser også helt klart fordelene både folkehelsen og miljøet vil ha av noen enkle, men koordinerte tiltak, sier Maria Neira i WHO.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media