– Leger og politi bør samarbeide mer

Det mener Sosial- og helsedirektoratet og Politidirektoratet, som nå har sendt ut et rundskriv med presiseringer av regelverket, og oppfordring til å opprette lokale samarbeidsrutiner på feltet.

Foran taushetsplikten

Blant annet presiseres det at hensynet til å avverge alvorlig skade på en person eller på eiendom går foran taushetsplikten. I slike situasjoner kan derfor helsepersonell varsle politiet, som kan være en viktig støttespiller.

Hjelp ved tvangsinnleggelse

– Helsetjenesten kan være avhengig av politiet hjelp ved tvangsinnleggelse av personer som antas å ville påføre seg selv eller andre skade. Politiet vil i slike situasjoner ha bedre kompetanse til å håndtere mennesker som anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko enn det helsepersonell vil ha, uttaler politidirektør Ingelin Killengreen i en pressemelding.

Politiets oppgaver

I rundskrivet informeres det om at politiet skal varsle lege ved behov, politiet kan begjære tvungent psykisk helsevern (tutor) og skal yte nødvendig bistand til helsetjenesten i slike situasjoner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media