– Lamotrigin kan gi leppe/ganespalte

En studie publisert i Clinical and Molecular Teratology viser ifølge Statens legemiddelverk en slik økt risiko hos kvinner som bruker lamotrigin de første tre månedene av svangerskapet. Lamotrigin ble opprinnelig introdusert som et antiepileptikum, men ble fra 2004 også godkjent til bruk mot bipolare lidelser.

Signifikant høyere forekomst

Studien er basert på data fra North American Drug Registry i USA og Canada. Blant de 564 kvinnene som inngikk i studien, og som alle brukte lamotrigin som eneste legemiddel i første trimester, fikk fem av dem barn med leppe/ganespalte. Det tyder på en forekomst på 8,9 per 1 000 barn, mens forventet forekomst er på 0,37. Den totale andelen medfødte misdannelser var ikke høyere enn forventet.

Endrer preparatomtalen

Ifølge Statens legemiddelverk har ikke andre studier gitt tilsvarende funn, men preparatomtalen til lamotriginpreparater vil likevel bli oppdatert for å inkludere disse funnene. Legemiddelverket råder leger til kun å forskrive lamotrigin til gravide kvinner i helt nødvendige tilfeller, og å vurdere risikoen for barnet opp mot fordelene for moren. Behandling av kvinner med epilepsi bør ikke avsluttes brått, fordi det kan utløse anfall og dermed medføre risiko for mor og foster.

Per i dag er det i Norge tre markedsførte preparater med virkestoffet lamotrigin; Lamictal, Lamotrigin Hexal og Lamotrigin Ratiopharm.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media