Hvordan står det til, Helse-Norge?

For første gang har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en rapport om tilstanden og utfordringene til helse- og sosialsektoren her i landet. Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren, som ble lagt frem i dag, skal gi beslutningstakere og andre interesserte en mulighet til å danne seg et bredt bilde av tilstanden til helse-Norge, innen direktoratets fem virksomhetsområder; levekår, folkehelse, sosialtjeneste, primær- og spesialisthelsetjeneste. Planen er at en slik rapport heretter skal utarbeides årlig.

Utfordringer til verdens beste

– Norsk helsetjeneste er internasjonalt rangert blant verdens beste. Helsetjenesten bidrar til at mange av oss kan leve lenge, og at de fleste av oss får leve godt. Likevel har sektoren reelle problemer og utfordringer, og det er områder hvor betydelige forbedringer er nødvendig, heter det i rapportens innledning.

Eldrebølge og forskjeller

Rapporten har tre hovedbudskap:

  • Innsatsen for å redusere forskjellene i helse og levekår i befolkningen må øke
  • En fordobling av den eldre befolkningen de neste 40 årene krever forberedelse
  • Evnen til å prioritere må forbedres, slik at det kan høstes ytterligere gevinster i helse og levekår
Den første i rekken

Direktør i Sosial- og helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen, sier bildet som tegnes er overveiende positivt, men at det likevel er viktig å erkjenne at man ikke er i mål.

– Vår målsetting er at rapporten hvert år skal gi en merverdi i forhold til planleggingen av den fremtidige helse- og sosialpolitikken, både lokalt i kommunene, regionalt i helseforetakene og nasjonalt. Vi håper også den kan gi utøvere og brukere av tjenestene en god referanseramme i forhold til hva som er godt nok og hva som er mangelfullt i helse- og sosialsektoren, sier Larsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media