Helsebiblioteket er på beina

Helsebibliotekets hovedside 9.6. 2006

I Helsebiblioteket skal helsepersonell kunne få oversikt over ny forskning, oppsummert forskning, nasjonale faglige råd og retningslinjer, veiledninger, råd og prosedyrer. Et emnebibliotek skal også etter hvert bygges opp.

– Helsebiblioteket skal først og fremst gi tilgang til kunnskapsressurser. Dette er et langsiktig prosess, så selv om vi nå er over pilotstadiet er vi bare så vidt i gang, sier redaktør Magne Nylenna til Tidsskriftet.

Gratis tilgang

Helsebiblioteket eies av Sosial- og helsedirektoratet og de fem regionale helseforetakene, og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Mye av innholdet er gratis tilgjengelig for alle, men en del av ressursene er begrenset av lisensavtaler. For å få tilgang til noen av de drøyt 1 000 tidsskriftene må man være ansatt i primær- eller spesialisthelsetjenesten eller være student på helsefag ved norske høyskoler. Noen må registrere seg som brukere, mens andre har automatisk tilgang via arbeidsplassens PC-er. Dette sparer blant annet sykehusbibliotekene penger på.

BMJ og BioMed Central

Mye av innholdet i Helsebiblioteket er i utgangspunktet tilgjengelig via andre nettsteder, men er nå samlet på ett sted. Men også ressurser som er utilgjengelige for mange, som abonnement på elektroniske utgaver av internasjonale tidsskrifter, er å finne i databasen. Ikke alle tilbud må man gå inn på bibliotekets nettsider for å finne.

– Det mange ikke vet er at BMJ ikke lenger var gratis tilgjengelig etter januar 2005. Vi har betalt for tilgangen til BMJ og alle de 19 undertidsskriftene siden da, forteller Nylenna.

Dersom man logger seg inn fra en hvilken som helst PC i Norge er man dermed sikret tilgang, mens dersom man prøver det samme i Sverige kreves det passord.

– Noe tilsvarende gjelder også for BioMed Central-tidsskriftene. Disse er gratis tilgjengelige for leserne fordi forfatterne selv betaler for å publisere der. Men norske forfattere får dekket denne utgiften på rundt 1 000 euro av oss, sier Nylenna.

Les mer:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media