Flere ambulansemil, færre sykehussenger

Hver ambulanse tilbakela seks mil per oppdrag i gjennomsnitt. Foto Tom Sundar

Det vil si at hver av de 529 ambulansene som er knyttet til norske sykehus kjørte snaut seks mil per oppdrag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Luftambulansen gjennomførte drøyt 16 000 oppdrag, og 5 000 av disse var primæroppdrag, altså mellom helseinstitusjonene.

Færre senger

Ved de somatiske sykehusene var det i underkant av 14 000 senger i 2005, 230 færre enn året før. Men antall dagbehandlinger økte med nesten 10 %, og det ble utført over 3,4 millioner polikliniske konsultasjoner.

Antall døgnplasser for voksne i psykisk helsevern har gått ned siden 2004, fra 5 169 til 5 039, mens antall plasser for barn og unge ligger stabilt på 331. Når det gjelder tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk er det blitt noen flere plasser, og 84 % av disse var belagt i 2005. Også antall årsverk har økt her, til 2 646.

Nedgang i driftsavtaler

Tallet på inngåtte driftsavtaler mellom helseforetakene og privatpraktiserende legespesialister sank for første gang siden 2002, fra 1 100 til 1 074.

Total var kostnadene til spesialisthelsetjenesten i fjor på 70,2 milliarder kroner, eller 15 100 kroner per innbygger. Det er 800 kroner mer per innbygger enn året før. Av disse ble 10,6 milliarder brukt på psykisk helsevern for voksne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media