Barn skal lære foreldre livredning

Nora Marie Temte Olsen og resten av 7. klasse ved Ila skole i Oslo øver på hjerte-lungeredning. Foto Norsk Luftambulanse

Med en landsomfattende kampanje og helt ny opplæringsmetode har Norsk Luftambulanse håp om 300 000 nye livreddere i Norge. Sjuendeklassinger over hele landet er invitert til å delta, og hittil er 47 000 av 60 000 opplæringspakker bestilt. Elevene får hver sin livredningsdukke og en instruksjonsfilm på DVD, og lærer hjerte-lungeredning på skolen. Så får de med seg pakken hjem der de kan lære opp mor, far og søsken.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal sier dette er et godt eksempel på tettere samarbeid mellom skole og hjem, som er ett av flere mål i det nasjonale Kunnskapsløftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media