Oppretter eget senter for kvinnehelse

Det foreslås bevilget 10 millioner kroner til etablering og drift av kvinnehelsesenteret, som skal være lokalisert ved Kvinneklinikken ved Rikshospitalet. Hovedområder skal være reproduktiv helse, fremtidsrettet fødsels- og svangerskapsomsorg, hjerte- og karlidelser, belastningslidelser og enkelte kreftformer som særlig rammer kvinner. Det skal legges vekt på forskning, kompetanseoppbygging, informasjon og rådgivning, og et nært samarbeid med kliniske miljøer.

Dårligst i Norden

– Det nye Kvinnehelsesenteret er viktig for å få mer kunnskap og kompetanse om hva kjønn og kjønnsforskjeller betyr for helsen og for utvikling av sykdom, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Brustad kom rett fra Statsråd til Rikshospitalet med nyheten i dag. Hun fremhevet blant annet fødsels- og svangerskapsomsorgen som et viktig satsingsområde, særlig nå som stadig flere kvinner blir eldre før de føder.

– Vi ser også at stadig flere får problemer etter fødselen. Når det gjelder rifter etter fødsel er Norge faktisk dårligst i Norden. Det vil jeg gjerne at dere undersøker årsakene til, sa Brustad til klinikksjef Thomas Åbyholm og hans kolleger ved Kvinneklinikken, ifølge Rikshospitalets nettsider.

Andre satsinger

Fjerning av egenandelen på 50 kroner for fysioterapi, 100 millioner kroner i ekstrabevilgninger til Helse Vest og Helse Midt-Norge, 4 millioner kroner til Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag (HUNT) og 3 millioner kroner til planlegging og prosjektering av egne enheter for forskning i allmennmedisin knyttet til universitetene er noen av de andre satsningene i revidert nasjonalbudsjett.

Les også: Meget fornøyde allmennleger. Legeforeningen.no 12.5. 2006

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media