Ønsket andel røykere: null

Myndighetene mener tallet på røykere i Norge er for høyt, og vil blant annet at legene skal hjelpe flere til å slutte. Foto Imagelibrary Gold

I dag ble Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 (PDF-dokument) lagt frem, i forbindelse med Verdens røykfrie dag. Ifølge rapporten oppga 25 % av den voksne norske befolkningen i 2005 at de røykte daglig, i tillegg til at 11 % røykte av og til. Det er stor forskjell på andelen røykere blant de med lav og høy utdanning, med en langt høyere andel blant de med lav utdanning. Blant dem som røyker av og til derimot, er det de med høyere utdanning som er overrepresentert.

Gravide røykere

Drøyt 10 % gravide kvinner røyker ved slutten av svangerskapet, mot 18 % i 1999. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sier det er positivt at andelen gravide røykere har gått ned, men mener tallet fremdeles er altfor høyt. Hun ønsker en halvering innen 2010.

– Målsettingen på lengre sikt bør være null. Vi må legge til rette for at alle som ønsker å slutte å røyke har et godt og tilgjengelig tilbud blant annet gjennom helsetjenesten. Som ledd i dette må helsepersonell ha økt fokus og kompetanse på forebygging og livsstilsendring, sier Brustad.

Åtte innsatsområder

I strategiplanen er de åtte innsatsområdene forebygging av røykestart, røykeslutt, vern mot tobakksrøyk, forebygging av snusbruk, informasjonstiltak, lokalt folkehelsearbeid, forskning og internasjonalt samarbeid.

Tobakk i forkledning

Slagordet for Verdens røykfrie dag er i år «Tobacco: deadly in any form or disguise». Det legges vekt på å opplyse folk om at alle tobakksprodukter er vanedannende, skadelige og til og med dødelige, uavhengig av hvordan de er pakket inn eller hva slags merkenavn de presenteres under. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kommer det stadig nye tobakksprodukter på markedet, og flere av dem presenteres på en måte som kan få folk til å tro at de er mindre skadelige enn vanlige sigaretter.

Tidligere artikler om verdens røykfrie dag:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media