Narkotika tar færre liv

Det mener Forbundet mot rusgift. I fjor døde 184 personer som følge av narkotikabruk, en nedgang på 17,5 % fra 2004 og hele 46 % sammenliknet med toppåret 2001, ifølge Kripos– årsrapport. I Oslo døde 70 personer av narkotikabruk i fjor, en nedgang på 48 % i forhold til toppåret 1998.

LAR

Forbundet mot rusgift (FMR) har utarbeidet en analyse over hvilke tiltak som kan ha hatt effekt. Blant annet er det antatt at utbredelsen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) de siste årene har hatt en positiv effekt, og ryddingen av Plata i Oslo kan ha gjort det åpne narkotikamarkedet mindre synlig og tilgjengelig for nybegynnere.

Blandingsbruk

Blandingsbruk av heroin, amfetamin, metadon og benzodiazepiner er vært årsaken til mange av dødsfallene. Tall fra politiet viser at det nå er blitt mindre vanlig å blande heroin og Rohypnol, og at beslagene av disse stoffene har gått kraftig ned.

Kombinasjon

At metadon forebygger overdosedødsfall skal imidlertid ikke være godt nok dokumentert. Heller ikke sprøyterommet, som ble etablert i Oslo i februar 2005, kan ta mye av æren, ifølge FMR.

Forbundet mener en kombinasjon av offentlige tiltak og trender i markedet kan være årsaken til nedgangen i narkotikarelaterte dødsfall.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media