Heller i kø enn å bytte sykehus

Eldre pasienter foretrekker sitt nærmeste sykehus fremfor kortere sykehuskø. Foto Health and Medicine

Det viser en undersøkelse blant 9 500 hofteopererte som ble gjennomført i perioden 2001-2003. Over 60 % av pasientene valgte å bli operert ved nærmeste sykehus, og de måtte ha langt kortere ventetid for å være villig til å reise til et sykehus en time lenger unna, skriver forskning.no.

Venter heller

– Pasientene misliker både reisetid og det å stå i helsekø, men avveiningen går sterkt i retning av å unngå reising, sier stipendiat Karin Monstad ved Norges Handelshøyskole, som står bak undersøkelsen.

Lange opphold

Hun sier tidligere undersøkelser har vist at også egne erfaringer med sykehusopphold, informasjon fra fastlege, venner og familie er viktig når det gjelder valg av sykehus. Hofteoperasjoner er et av de vanligste inngrepene som utføres ved norske sykehus, med rundt 7 000 operasjoner i året. Når reisevilligheten er lav kan det henge sammen med et gjennomsnittlig sykehusopphold på 11 dager og en høy gjennomsnittsalder hos de opererte, mener Monstad.

Yngre reiser heller

Hun fant at eldre pasienter og pasienter uten høyere utdanning er mer motvillige til å reise til et annet sykehus enn yngre, og pasienter med fullført 3-årig videregående skole eller høyere utdanning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media