Første pasient i nytt strålebygg

Det nye strålebygget på Kreftklinikken har fem nye strålemaskiner, som gjør at selve behandlingen kan gjøres med større presisjon enn tidligere. Sykehuset kan heretter behandle 1 000 flere pasienter årlig, skriver Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Større kapasitet gjør også at kreftpasienter som trenger smertelindring skal slippe å vente på behandling. Hittil har man vært nødt til å prioritere pasienter som skal ha helbredende behandling.

Kortere ventetid

– Når kapasiteten nå øker fra åtte til 11 strålemaskiner kan vi garantere at pasienter som trenger stråleterapi for smertelindring skal komme til behandling innen fem dager. Tidligere måtte de vente fra tre til fem uker, sier leder for Fagområde strålebehandling på Kreftklinikken, Stein Kvaløy.

Snarvei

Det er opprettet en egen snarvei til strålebehandling, hvor henvisende leger kan ringe telefonnummer 94 85 75 91 for at pasienten kan sluses raskt videre. Strålebygget skal stå helt ferdig i august.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media