Europeisk helseportal på Internett

Den engelskspråklige hovedssiden på nettportalen Health-EU (19.5. 2006)

Health-EU – Public Health Thematic Portal – skal være tilgjengelig på alle de 20 offisielle språkene i unionen. Målet er at Internett-tjenesten skal være en viktig informasjonskilde for både forbrukere, pasienter, leger, forskere og forvaltere, skriver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Interesse for helsespørsmål

Portalen er delt opp i seks emneområder: Min helse, min livsstil, mitt miljø, helseproblemer, omsorg for meg og helse i EU. Når pålitelig helserelatert informasjon blir mer synlig og lett tilgjengelig, håper EU å gjøre innbyggerne mer opptatt av god helse. Nettsidene skal også inneholde informasjon om forskningen som pågår i EU-systemet.

Helseportalen skal være et tillegg til EUs eksisterende nettsider om folkehelse.

Health-EU - Public Health Thematic Portal

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media