Alvorlige bivirkninger meldes ikke

Alvorlige bivirkninger koster det britiske helsevesenet milliarder årlig. Foto Health and Medicine

Det viser en rapport utarbeidet av den britiske legeforeningen. I rapporten, som omtales i BMJ, vises det blant annet til en studie publisert i BMJ i 2004. Forskere ved universitetet i Liverpool registrerte 18 820 sykehusinnleggelser over en periode på seks måneder og fant at 1 225 av innleggelsene skyldtes alvorlige legemiddelreaksjoner.

Alvorlig og dyrt

Legemidlene acetylsalisylsyre, diuretika, warfarin og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) var oftest involvert. Forskerne anslo at slike alvorlige bivirkninger koster det britiske helsevesenet rundt 5,4 milliarder kroner årlig.

Stress og frykt

Forfatterne bak rapporten anslår ut fra denne studien at 250 000 pasienter blir innlagt i sykehus i Storbritannia årlig på grunn av alvorlige legemiddelreaksjoner. Helsepersonell skal innrapportere bivirkninger, men rapporteringen er frivillig. Rapporten viser at antall meldte tilfeller har holdt seg stabilt de siste 20 årene på rundt 20 000 i året.

Bør være en plikt

En travel hverdag, sløvhet, uvitenhet, usikkerhet og frykt for represalier hindrer trolig mange i å melde fra. Men helsepersonell bør se det som sin plikt å innrapportere bivirkninger, særlig når det gjelder barn, eldre og barn med medfødte misdannelser, understreker den britiske legeforeningen.

– Kliniske studier har sine begrensninger. Og når et legemiddel først er på markedet er virkningene vel dokumentert, mens risikoen kan være relativt lite kjent, sier Vivienne Nathanson i foreningen.

Flere studier, også norske, har vist at et betydelig antall pasienter dør hvert år av legemiddelrelaterte årsaker.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media