Akkreditert for nukleærmedisinske prøver

Avdelingssjef Sølvi Andersen er stolt av at avdelingen er først i landet. Foto Knut Thomas Sjølie/Norsk Akkreditering

Akkrediteringsstempelet innebærer en offisiell anerkjennelse av arbeidet som gjøres. For Avdeling for klinisk kjemi og nukleærmedisin sin del betyr det at det nå oppfyller alle kravene til akkreditering etter ISO 17025-standarden, som gjelder kompetanse ved laboratorieprøving og -analyse. I tillegg oppfyller avdelingen ISO 9001-standarden. Laboratoriet gjennomførte mer enn 4 000 nukleærmedisinske undersøkelser i 2005. Fra før er det akkreditert for klinisk biokjemi.

Spesielle sikkerhetskrav

Ved nukleærmedisinske undersøkelser er hele mennesket prøveobjekt. Det er en større belastning for pasienten enn ved andre sekretsprøver, og stiller dermed spesielle krav til kvalitet og sikkerhet.

– Vi synes det er flott å være det første laboratoriet i landet som har greid å få akkreditering for nukleærmedisinsk virksomhet. Vi har nedlagt mye arbeid i å beskrive og dokumentere våre rutiner, sier avdelingssjef Sølvi Andersen til Tidsskriftet.

Hun mener en akkreditering blant annet gjør det enklere for leger under spesialistutdanning, som nå enkelt kan finne dokumentasjon på avdelingens rutiner.

– Alt er tilgjengelig elektronisk, sier Andersen.

Kompetanseheving

For Norsk Akkreditering har oppdraget betydd en kompetanseheving på dette spesifikke feltet. De måtte hente ekspertise på fagfeltet fra Sverige for å gjennomføre akkrediteringen.

– Det er flere nye elementer ved denne akkrediteringen. Det er første gang vi har akkreditert en metode der hele mennesket er prøveobjekt. Metoden innebærer også en fusjon av to fagdisipliner; fysikk og diagnostikk. Dette har vært et spennende og lærerikt prosjekt for Norsk Akkreditering, sier Truls Søvde, senioringeniør og ledende bedømmer ved Norsk Akkreditering.

Frivillig

I Norge er akkreditering av sykehuslaboratorier en frivillig ordning. Norsk Akkreditering merker stadig større interesse fra medisinske laboratorier, særlig etter at den nye standarden for medisinske laboratorier, ISO 15189, ble introdusert i fjor.

Norsk Akkreditering har per 22. mai 2006 akkreditert 14 medisinske laboratorier etter ISO 17025 og ett laboratorium etter den medisinske laboratoriestandarden ISO 15189.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media