Advarer mot patent på AIDS-medisin

Gilead Sciences har søkt patent på det antiretrovirale legemiddelet tenofovir (Viread), som allerede er tilgjengelig som generisk legemiddel. Dersom patentsøknaden går igjennom, vil den billige versjonen bli ulovlig, og kritikerne frykter at AIDS-medisinen blir for dyr for pasientene. Indiske pasientorganisasjoner mener også at tenofovir inneholder allerede kjente sammensetninger, og at det etter indiske patentlover dermed ikke kan klassifiseres som nytt.

– Farlig presedens

Leger uten grenser anslår at en innvilgning kan hindre produksjon av generiske varianter av tenofovir i India helt frem til 2018.

– Å tillate dette patentet vil sette en farlig presedens. Å begrense retten til produksjon av tenofovir og andre nye viktige medisiner til ett enkelt selskap gjør at prisene blir høye fordi det ikke er noen konkurranse, sier Ellen 't Hoen fra Leger Uten Grenser.

Vil berøre mange

Leena Menghaney i Leger Uten Grenser i New Delhi sier de generiske legemidlene ikke bare er i bruk i India.

– Også pasienter i Afrika og Karibia er avhengige av at India produserer kopimedisinene. Kvaliteten tilsvarer amerikanskproduserte legemidler, men prisen er langt lavere, sier hun til New York Times.

Erstatter stavudin

Ifølge en lederartikkel i The Lancet, omtalt i Tidsskriftet, brukes tenofovir for å erstatte stavudin hos HIV-pasienter som får høyaktiv antiretroviral behandling (HAART) og som utvikler stavudinutløst hyperlaktatemi. Antallet pasienter som trenger et slikt legemiddelskifte er økende.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media