Ustabil e-post

Har du sendt e-post til tidsskriftet@legeforeningen.no i det siste som du savner svar på, vennligst kontakt oss på telefon 23 10 90 50, for å forsikre deg om at den har kommet frem.

Manus levert via Manusnett er mottatt. Problemene omfatter ikke dette systemet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media