Så stort bør barnet være

Vekststandarden er basert på barn som er blitt ammet, og angir vekt i forhold til alder, høyde i forhold til alder, og vekt i forhold til høyde. For første gang finnes det også en kroppsmasseindeks for barn opp til fem år.

Bekrefter hypotesen

En stor multietnisk undersøkelse, som blant andre Norge har bidratt til, bekreftet hypotesen om at barn med en optimal ernæringssituasjon og oppvekstvilkår som gir mulighet for optimal vekst, vil ha lik vekstkurve.

– Resultatene er oppsiktsvekkende og bekrefter hypotesen. Når basisbehovene blir dekket, har alle barn potensial til å vokse og utvikle seg slik det er beskrevet i standarden, sier Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Hun er assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet og ansvarlig for den norske delen av studien.

Indiske og norske barn

Det er selvfølgelig individuelle forskjeller mellom barn, men i store populasjoner, regionalt og globalt, er den gjennomsnittlige vekstkurven bemerkelsesverdig lik. For eksempel har barn fra India, Norge og Brasil som får en god start på livet, like vekstkurver.

Med den nye vekststandarden kan foreldre, leger og andre ansvarlige få et hint om når de ernærings- og helsemessige forholdene ikke er gode nok. Dermed kan underernæring, overvekt og fedme bli registrert og tatt tak i på et tidligere tidspunkt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media