Rosenqvist fortsetter i rettsmedisinsk kommisjon

Hun har vært medlem av kommisjonen i nærmere tjue år, og har vært kommisjonens leder de tre siste årene.

– Den rettsmedisinske kommisjon har gjort og gjør en meget god jobb. Ved denne oppnevningen har vi også fått tilført ny kompetanse, med ulike fagmiljøer representert. Dette vil bidra til at kommisjonen fortsatt vil være preget av kvalitet og faglighet i en stadig mer kompleks virkelighet, sa justisminister Knut Storberget i forbindelse med utnevnelsen.

Halvparten kvinner

Randi Rosenqvist fortsetter også som leder av Psykiatrisk gruppe, mens Olav Anton Haugen fortsetter som leder av Alminnelig gruppe. Tarjei Rygnestad blir ny leder av Laboratoriegruppen. Alle de tre gruppene er blitt utvidet fra seks til åtte-ni medlemmer slik at de får større faglig bredde. Alle de medisinske fakultetene i landet er nå representert i kommisjonen, og kvinneandelen har økt til nesten 50 %.

Kvalitetssikring av DNA-analyser

Laboratorieteknisk gruppe vil få i oppdrag å utrede hvordan den fremtidige kvalitetssikringen av DNA-analysene skal foretas, slik at kommisjonen blir best mulig i stand til å møte utfordringene ved en eventuell vedtakelse av DNA-registerloven som nå er ute på høring.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media