Norske barn blant verdens friskeste

Det viser en kunnskapsoppsummering Folkehelseinstituttet har gjort. Kunnskapsoppsummeringen skal brukes som en del av grunnlaget til en nasjonal plan for barns helse og miljø for 2006-2016. Planen er en oppfølging av ministerkonferansen om miljø og helse i Europa i 2004 og en felles erklæring som medlemslandene i Verdens helseorganisasjons Europaregion da samlet seg om. Tiltakene i planen skal gjelde barn og unge opp til 20 år og skal synliggjøre de helse- og miljøutfordringer som betyr mest for barn og unge.

Lav spedbarnsdødelighet

Spedbarnsdødeligheten i Norge er nå blant de laveste i verden. I 2004 døde 3,2 barn under ett år per 1 000 levendefødte.

Misdannelser og overvekt

Selv om norske barn er blant de friskeste i verden, viser rapporten at misdannelseshyppigheten blant fødte med svangerskapsvarighet >21 uker er ca. 3 %. En epidemi av overvekt og fedme synes å ramme også den norske befolkningen, inkludert barna; 10-20 % av 11-15-åringer kan defineres som overvektige, viser rapporten.

Kronisk sykdom

15 % av norske barn har en kronisk sykdom, slik som kreft, diabetes type 1, nevrologiske tilstander, sjeldne arvelige lidelser, misdannelser, kromosomavvik og alvorlige psykiske lidelser.

Røyk og alkohol

Opp mot 30 % av dagens 15-16-åringer røyker, og nesten alle i denne aldersgruppen har prøvd alkohol. 15-20 % av alle barn og unge i Norge antas å ha ulike typer psykiske lidelser, ifølge rapporten. Trolig har rundt 8 % av barnebefolkningen så alvorlige psykiske plager at de er behandlingstrengende.

Flere gutter enn jenter

I 2003 døde 123 gutter og 82 jenter i alder 1-17 år. At det dør flere gutter enn jenter, skyldes blant annet trafikkulykker og selvmord. Årlig dør omkring 40-50 barn under 15 år av ulykker. Kreft er sjeldent hos barn før 14 år; i 2003 ble 83 gutter og 79 jenter diagnostisert med kreft.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media