Nedgang i antall aborter

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble foretatt 13 989 svangerskapsavbrudd i fjor, mot 14 071 i 2004. Sogn og Fjordane og Rogaland har lavest antall aborter, mens Nordland er fylket med størst nedgang siden i fjor. Oslo og Vest-Agder har hatt en liten økning.

Få tenåringsaborter

Flest aborter utføres i aldersgruppen 20-24 år, og før 12. svangerskapsuke. 580 svangerskapsavbrudd ble utført etter 12. uke, etter godkjennelse fra nemnd. Antall tenåringsaborter er nesten uforandret fra 2004, da man registrerte det laveste aborttallet i denne gruppen siden loven om selvbestemt abort ble innført i 1979.

Medikamentell abort

Medikamentelt fremkalt abort blir mer og mer vanlig. I 2005 var 45,5 % av abortene medikamentelt indusert, mot 36 % året før.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media