Kaffe og grønn te mot diabetes?

Japanere som drikker grønn te og kaffe har redusert risiko for diabetes, viser resultatene fra en studie som er publisert i siste utgave av Annals of Internal Medicine

Ikke svart te

Studien omfattet over 17 000 friske personer i alderen 40-65 år. De ble fulgt i fem år, og i løpet av denne tiden var det 444 nye egenrapporterte tilfeller av diabetes. Forbruket av grønn te var forbundet med redusert risiko for sykdommen justert for alder, kjønn, kroppsmasseindeks og andre risikofaktorer. Sammenhengen var sterkest blant kvinner og overvektige menn. De som drakk svart te eller oolongte hadde ikke redusert risiko.

Grønn te drikkes mest i Kina og Japan, men blir stadig mer populært også i Vesten. I Japan drikker 80 % av befolkningen grønn te. Gjennomsnittsforbruket er to kopper per dag. Noen studier antyder at te også kan gi andre helsegevinster.

Store studier

Tidligere studier har vist lavere risiko for diabetes hos kaffedrikkere, men sammenhengen med tedrikking har vært uklar. I fjor ble det publisert en systematisk litteraturstudie av ni kohortstudier som viste redusert risiko for diabetes hos kaffedrikkere. Studien ble publisert i JAMA og omtalt i Tidsskriftet.

Kaffe mot diabetes

Et moderat forbruk av både koffeinholdig og koffeinfri kaffe kan gi redusert risiko for å utvikles type 2-diabetes hos yngre og middelaldrende kvinner. Det viser nye resultater fra Nurses' Health Study II, publisert i Diabetes Care. Denne studien, som startet i 1989, var prospektiv og omfattet over 88 000 kvinner i alderen 26–46 år. Kaffeforbruket ble kartlagt i 1991, 1995 og 1999. Over 1 200 tilfeller av diabetes ble påvist frem til 2001.

Det var ingen sammenheng mellom tedrikking og type 2-diabetes, men her ble deltakerne kun spurt om teforbruk, og ikke hvilken type te de drakk.

Vekt og mosjon viktigst

Nordmenn drikker gjennomsnittlig over 160 liter kaffe per år. Det anbefales å erstatte kaffe brygget ved koking, espresso eller trykkanne med filterkaffe, fordi fettstoffer som cafestol blir sittende igjen i filteret. Det er også kjent at gravide bør begrense inntaket. Ellers vet vi relativt lite om fordeler og ulemper ved bruk av denne populære drikken.

Vektkontroll og økt fysisk aktivitet er fortsatt hjørnesteinene i forbygging av type 2-diabetes, understreker forfatterne. Kaffedrikking kan være relevant, men må vurderes sammen med andre helseeffekter av kaffen, som søvnkvalitet og økning av kardiovaskulære risikofaktorer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media