Godt fornøyd med barneavdelingene

Kunnskapssenteret har gjennomført en nasjonal undersøkelse blant pårørende til 3 308 barn i alderen 0-16 år som var innlagt ved 20 somatiske barneavdelinger i Norge høsten 2005. Foreldrene har besvart et spørreskjema og tatt stilling til standarden på avdelingen, pleietjenesten, avdelingens organisering, legetjenesten, informasjonen om prøver og undersøkelser og informasjon om tiden etter utskriving.

Svært fornøyde

Barneavdelingene i alle de fem helseregionene får generelt gode tilbakemeldinger. 83 % av foreldrene er svært fornøyde eller ganske fornøyde med den pleie og behandling barna deres fikk, og hvordan de selv ble behandlet som pårørende.

Stille, men uorganisert

Foreldrene mener renholdet, bad- og toalettforholdene, roen og tilbudet til de pårørende om mat, hvilerom og overnatting er bra. Organiseringen og pleietjenesten derimot, får ikke like gode tilbakemeldinger. Foreldrene er svært fornøyde med pleiepersonalets omtanke og omsorg for barnet, men noe under halvparten mener det ikke var en fast gruppe pleiere som tok hånd om dem. Over halvparten opplevde at det ikke var én lege som hadde hovedansvaret.

Gjennomtenkt

Noe som også trekker ned er arbeidsdelingen mellom pleierne og foreldrene, og kommunikasjonen dem imellom. Her er det et forbedringspotensial, ifølge rapporten. Samtidig har godt over halvparten av de pårørende positive eller svært positive erfaringer med hvordan de ansatte samarbeidet om barnets behandling og pleie, og omtrent like mange mener behandlingen fulgte en gjennomtenkt plan.

Faglig dyktige leger

Foreldrene er jevnt over fornøyd med legene. De oppleves som faglig dyktige, og gir forståelige faglige forklaringer. Men legene er ikke like flinke til å gi omtanke og omsorg for de pårørende.

Foreldre som opplevde barnets helsetilstand etter sykehusoppholdet som bra, er mer fornøyde enn foreldre som rapporterte at barnets helsetilstand i ettertid var dårlig.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media