Førstevalg ved allergibehandling

Annengenerasjons antihistaminer har i flere år vært førstevalg ved behandling av allergi og elveblest, blant annet fordi de fører til mindre tretthet. Før jul konkluderte Kunnskapssenteret med at det ikke er dokumentert forskjell i effekt og bivirkninger mellom de billigste og dyreste av de ulike annengenerasjons antihistaminene.

Fra 1. mai

Etter en høringsrunde har Statens legemiddelverk nå bestemt at de rimeligste av disse medikamentene, cetirizin (Acura, Cetirizin, Zyrtec) og loratadin (Loratadin), fra 1. mai skal innføres som foretrukket legemiddel ved behandling av allergi og elveblest.

– Frigjør 40 millioner

– Etter dette skal legene skrive ut cetirizin og loratadin på blå resept, og bare pasienter som ikke kan bruke disse kan få andre antihistaminer refundert, sier Elisabeth Bryn, avdelingsdirektør ved Statens legemiddelverk.

Ifølge Bryn vil en gjennomføring av dette forslaget frigjøre rundt 40 millioner kroner, som kan fordeles på andre helsetiltak.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media