Doktoravhandlinger

Artikkel

Doktoravhandlinger

Anne Karen Jenum, dr.med. A public health approach to the prevention of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Background, methods and results of the «Romsås in Motion» community-based intervention study. Utgår fra Aker universitetssykehus, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Norges idrettshøgskole. Disputas 17.3. 2006.

Anette Bonsted, dr.philos. Evaluation of photochemical internalization (PCI) as a method for enhancing adenovirus-based gene therapy. Utgår fra Avdeling for strålingsbiologi, Radiumhospitalet. Disputas 17.3. 2006.

Kristine Kleivi, dr.philos. Genome and transcriptome profiles of primary and advanced colorectal carcinomas. Utgår fra Avdeling for genetikk, Radiumhospitalet. Disputas 24.3. 2006.

Muhammad Shakil Ahmed, dr.philos. Autocrine/paracrine regulators of myocardial and pulmonary remodeling in heart failure. Utgår fra Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet. Disputas 24.3. 2006.

Siri Thoresen, dr.psychol. Suicide in peacekeepers. A study of risk factors for suicide in Norwegian veterans of international military operations. Utgår fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, Kontor for psykiatri, Forsvarets Sanitet, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Psykologisk institutt. Disputas 24.3. 2006.

Hans Skari, dr.med. Consequences of prenatal diagnosis of congenital malformations. Utgår fra Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, Rikshospitalet, i samarbeid med andre avdelinger ved Rikshospitalet og Sykehuset Sørlandet, Arendal. Disputas 29.3. 2006.

Vendil Vatne, dr.med. Clinicopathological and experimental studies on human bladder cancer. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 23.3. 2006.

Knut Hermstad, dr.art. Forbrytelse og selvforståelse. Et bidrag til forståelsen av en gruppe menn dømt til fengsel for seksuelle overgrep, i lys av terapi, etikk og strafferett. Utgår fra Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. Disputas 17.3. 2006.

Birger Henning Endreseth, Ph.D. Strategies in rectal cancer treatment – focus on early rectal cancer and the influence of age on prognosis. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 24.3. 2006.

Hilde Pleym, dr.med. Bleeding after coronary artery bypass surgery. Studies on hemostatic mechanisms, prophylactic drug treatment, and effects of autotransfusion. Utgår fra Avdeling for hjerte- og lungekirurgi, St. Olavs Hospital. Disputas 31.3. 2006.

Anbefalte artikler