For dårlig kodekvalitet ved sykehusene

Ledelsen ved norske sykehus er heller ikke flinke nok til å sørge for systemer som sikrer god kvalitet for koding, og det er ikke etablert rutiner som sikrer at koding og kvalitetssikring er en del av driften. Slik konkluderer Riksrevisjonen i en rapport som ble overlevert Stortinget i dag.

Koder feil

Systemet med diagnoserelaterte grupper (DRG) og innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført i 1997, og danner grunnlaget for en stor andel av helseforetakenes inntekter. En journalrevisjon Riksrevisjonen gjennomførte i 2003 blant 1 400 tilfeldig utvalgte pasientjournaler, viste en betydelig andel feil i kodingen.

Interessen avgjør

Regelverket for medisinsk koding er komplisert, og det er derfor viktig at legene kjenner til regelverket. Men hver tredje lege svarer at de ikke har fått skikkelig opplæring. Mange mener også at dette ikke prioriteres fra ledelsens side.

– Det kan synes som om den enkelte avdelingsleders interesse for medisinsk koding er avgjørende for den opplæring som gis, heter det i rapporten.

Skjeve inntekter

Konsekvenser av lav kodekvalitet er usikker pasientstatistikk som igjen kan gå ut over medisinsk forskning og styringsinformasjon. Det kan påvirke ressursfordelingen mellom helseforetakene og internt i sykehusene, og gjøre at inntektene blir for lave eller for høye.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media