Ungdom som sliter oppsøker ikke hjelp

Ungdom som «bare» har angst og depresjon oppsøker i mindre grad hjelp enn ungdom som har fysiske plager i tillegg til psykiske symptomer, ifølge helseundersøkelser Folkehelseinstituttet har utført blant drøyt 11 000 norske 15- og 16-åringer. Resultatene er publisert i BMC Public Health.

Få oppsøker hjelp

Tidligere undersøkelser har vist at mellom 16 og 22 % av ungdom sliter med psykiske problemer. Bare 730 av de spurte ungdommene (7 %) fortalte at de hadde oppsøkt hjelp for dette det siste året, og blant dem som hadde mest plager hadde under halvparten (34 %) oppsøkt hjelp.

En del av puberteten

– Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å si noe om årsakene til at det er slik. Vi kan imidlertid tenke oss at det dels skyldes at mange ungdommer ser på disse plagene som en del av alt som skjer når man er i puberteten, og dels at de ikke opplever symptomene som en type psykiske plager, men i stedet har generelt ubehag. Videre kan det tenkes at allmennpraktikere og andre innen helsevesenet som er i kontakt med disse ungdommene har vanskeligheter med å identifisere denne typen psykiske plager, sier en av forfatterne, psykolog Henrik Daae Zachrisson, ifølge Folkehelseinstituttet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media