Trenger folk og penger i kampen mot tuberkulose

Antall tilfeller øker med 1 % hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). I dag markeres Verdens tuberkulosedag, under mottoet Actions for life – Towards a world free of tuberculosis. Målet er å mobilisere støtte til kampen mot tuberkulose, slik at man kan klare å halvere forekomsten innen 2015 og utrydde sykdommen helt innen 2050. Ifølge den verdensomspennende organisasjonen StopTB Partnership vil det koste anslagsvis 250 millioner dollar hvert år å sørge for at landene har de ressursene som trengs for å nå målet.

Oppfordring fra Tutu

Erkebiskop Desmond Tutu er blant dem som har engasjert seg i kampen.

– Jeg oppfordrer G8-landene, myndigheter i land med høy forekomst av tuberkulose, og internasjonale givere til å bidra. Uten utdannede helsearbeidere ute i felten kan vi ikke klare å bekjempe denne sykdommen, som tar så mange liv til tross for at den både kan forebygges og behandles. 14 millioner liv kan reddes og 50 millioner mennesker kan bli behandlet de neste 10 årene dersom vi innser krisen nå, sier Tutu.

Rundt 300 i Norge

Årsaken til at antall sykdomstilfeller fortsatt øker er blant annet økt migrasjon over landegrensene, at HIV/AIDS-epidemien gjør flere mottakelige for tuberkulose, og at flere utvikler resistens mot antituberkuløse medikamenter.

I Norge er det foreløpig meldt 290 pasienter med tuberkulose i 2005. Det er særlig eldre norskfødte og yngre utenlandsfødte som diagnostiseres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media