To tabletter til feberhete barn?

En kombinasjon av paracetamol og ibuprofen kan gjøre barn raskere feberfrie. Foto Health and Medicine

Det viser en randomisert, dobbeltblind pilotstudie, publisert i BMC Medicine. 70 libanesiske barn i alderen 6 måneder til 14 år, med en temperatur på 38,8 grader celsius eller mer, var inkludert i studien. De fikk enten 10 mg/kg ibuprofen og 15 mg/kg paracetamol med fire timers mellomrom, eller ibuprofen og placebo. Temperaturen ble målt ved oppstart, og etter 4, 5, 6, 7 og 8 timer.

Raskere feberfri

Blant dem som fikk kombinasjonen paracetamol og ibuprofen ble over 80 % feberfrie etter seks timer, mens dette gjaldt færre enn 60 % av barna som bare fikk ibuprofen. Forskjellen ble understreket ytterligere etter sju og åtte timer. Det tok signifikant lengre tid for barna i kontrollgruppen å bli feberfrie.

Bør ikke brukes

– En enkeltdose med henholdsvis ibuprofen og paracetamol ser ut til å være mer effektivt enn kun ibuprofen. Selv om slik kombinasjonsbehandling er vanlig praksis blant leger og foreldre, mener vi at den ikke bør brukes i klinisk praksis før effekt og sikkerhet er undersøkt i større kliniske studier, skriver forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media