Stort utbrudd av chikungunya

 

Virussykdommen overføres til mennesker fra mygg, og er blant annet kjent fra det afrikanske kontinentet. Men det siste året er mennesker i flere turistområder i Indiahavet blitt smittet, blant annet Seychellene, den franske øya Réunion, og Mauritius. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at nærmere 160 000 mennesker er smittet siden mars i fjor, bare på Réunion. I løpet av én uke i februar ble 22 000 smittet her.

Kraftige smerter

– Jeg har sjelden sett pasienter med så sterke smerter. Chikungunya gir svært høy feber og kraftige leddsmerter. En del pasienter har så vondt at vi knapt kan ta i dem, forteller overlege Jean-Luc Yvin ved sykehuset i Réunions hovedstad St. Denis, ifølge Läkartidningen.

Ingen vaksine

Navnet chikungunya kommer fra swahili og betyr «lutende gange». Det beskriver kroppsholdningen til personer som er rammet, på grunn av sterke smerter blant annet i anklene. Symptomer oppstår 4-7 dager etter at pasienten er bitt, og kan vare i flere uker. Sykdommen er sjelden dødelig, men ifølge ubekreftede meldinger er det påvist flere dødsfall det siste året. Blant annet er det observert tilfeller av hjernehinnebetennelse. Det finnes ingen vaksine mot chikungunyavirussykdommen, og vanligvis går den over av seg selv uten behandling. Det eneste man kan gjøre er å forsøke å begrense myggbestanden, et arbeid som allerede er i gang i området. Leger kan gi pasientene smertestillende medikamenter. WHO har sendt et helseteam for å bistå de lokale myndighetene.

– Trolig mutert

Nathalie Pardigon, virolog på Pasteurinstituttet i Paris, mener viruset kan ha endret karakter på veien fra det afrikanske kontinentet. Bakgrunnen for denne teorien er at chikungunya spres via en annen myggart i Indiahavet enn på det afrikanske fastlandet, og gir andre og verre komplikasjoner.

– Det er mange ubesvarte spørsmål rundt dette viruset, men trolig har det gjennomgått en mutasjon. Tidligere har ikke chikungunya blitt ansett som en dødelig sykdom, men det kan jo også skyldes at dødsfall i fattige land ikke er blitt satt i sammenheng med viruset, sier Pardigon til Läkartidningen.

Hun mener denne epidemien understreker behovet for mer forskning på sykdommer i utviklingsland.

Folkehelseinstituttet vil ikke fraråde folk å reise til de berørte områdene i Indiahavet, men opplyser at det er viktig å beskytte seg mot myggstikk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media