– Spesialiserte gynekologer bør operere eggstokkreft

Det viser en studie Torbjørn Paulsen ved Kreftregisteret har gjort, og som nylig ble publisert i International Journal of Gynecologic Cancer.

Studien inkluderer 198 pasienter med utbredt eggstokkreft som ble operert i 2002. 75 av kvinnene ble operert av spesialiserte gynekologer, 99 av gynekologer og 24 av kirurger. Drøyt halvparten ble operert ved et universitetssykehus.

Store forskjeller

Det ble korrigert for prognostiske faktorer som alder, type svulstvev og hvorvidt pasienten hadde andre alvorlige sykdommer. Studien konkluderer med at risikoen for å dø var dobbelt så stor i gynekologgruppen. Korttidsoverlevelsen som ble beregnet etter 450 dagers oppfølging viste også at det var forskjeller mellom sykehusene, med en overlevelse på 79 % ved universitetssykehusene og 62 % ved de andre sykehusene.

Ny spesialistutdannelse

– Innføring av spesialistutdannelse i gynekologisk onkologi og sentralisering av behandlingen kan bedre leveutsiktene for kvinner som rammes av eggstokkreft. Men samtidig er det viktig å understreke at denne slutningen ikke er dokumentert. Det kan være faktorer som slår ut her som vi ikke kjenner til, sier Paulsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media