Optimister kan leve lenger

I en nederlandsk kohortstudie publisert i Archives of Internal Medicine ble 545 menn i alderen 64-84 år inkludert. Mennene hadde ikke hatt hjertesykdom eller kreftsykdom tidligere. I løpet av oppfølgingsperioden på 15 år fylte de ut et spørreskjema fire ganger, første gang i 1985 og siste gang i 2000.

Halvert risiko

Forskene fant at mennene som var mest optimistiske i 1985 hadde 55 % lavere risiko for kardiovaskulær død de neste 15 årene, også etter å ha justert for ulike risikofaktorer og depresjon. Forklaringen mener de kan være at optimister trener mer, og takler motgang bedre enn pessimister.

Enda mer ansvar

Irene Hetlevik, spesialist i allmennmedisin, mener det er fint at det også forskes på positive helsefaktorer som optimisme, og ikke bare risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol og liknende.


– På den annen side kan også et slik resultat komme til å ramme individet på negativ måte. Den som får et hjerteinfarkt har ikke spist sunt nok, ikke mosjonert tilstrekkelig - og nå også; ikke vært optimistisk nok.
Det personlige ansvar økes dermed, også for faktorer man kanskje ikke i så stor grad kan påvirke, slik som en optimistisk grunnholdning, sier Hetlevik til Tidsskriftet.

Hun mener det likevel er viktig at helsetjenesten ikke bidrar til å forstyrre en slik grunnholdning ved å introdusere sykdomsangst, slik risikofaktorene kan bidra til.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media