Mulig behandling av fugleinfluensa?

Professor Jan-Inge Henter ved Karolinska Institutet og hans kolleger i Hongkong presenterte teorien på Lancets nettsider i forrige uke. Forskerne mener pasienter som er smittet med H5N1-viruset har liknende kliniske symptomer som pasienter med den sjeldne immunsykdommen hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH). Likhetene viser seg også ved obduksjon.

Dødelig sykdom

HLH-pasienter har et overskudd av hvite blodlegemer som kan samle seg i friskt vev og forårsake skader på flere indre organer. Sykdommen kan også være dødelig. Dødsårsaken til pasienter med HLH er ofte en sepsisrelatert tilstand med multiorgansvikt, noe som også ses hos pasienter med H5N1-infeksjon, ifølge Henter og kollegene. Akutt hjernehinnebetennelse og økt proteininnhold i ryggmargsvæsken er også to fellestrekk.

Behandling med cellegift

HLH-pasienter behandles med kjemoterapi, der cellegiften dreper overskuddet av immunceller. Det har vist seg å redusere dødeligheten.

– Rent hypotetisk burde denne behandlingen også fungere mot det aggressive H5N1-viruset. Behandlingen er tøff, og har en viss risiko, men det har også fugleinfluensa, sier Henter til Tidsskriftet.

Professoren har vært med på å utvikle kjemoterapibehandlingen som ble tatt i bruk første gang i 1994.

Tankeeksperiment

Han understreker at dette er et tankeeksperiment, men mener likevel teorien bør vurderes seriøst.

– Siden dødeligheten av H5N1-infeksjon er så høy, er det et stort behov for å finne en behandling som virker. Første steg nå bør være å se nærmere på flere tilfeller, og bekrefte eller avkrefte likhetene. Dersom likhetene bekreftes bør man overveie å sette i gang behandling uten å vente på nye studier, sier Henter.

– Interessant
Tabell
 

Pål Aukrust, overlege ved Medisinsk avdeling, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Rikshospitalet, sier en eventuell sammenheng mellom HLH og fugleinfluensa kan være interessant å følge opp.

– HLH karakteriseres av en cytokinstorm med massiv T- celle/makrofagaktivering, med blant annet beinmargssvikt sekundært til massiv fagocytose av beinmargsceller. Det er velkjent at en rekke virus, blant annet Epstein-Barr-virus, kan utløse HLH og gi et svært alvorlig forløp. Sammenliknet med alle som blir infisert med EBV er imidlertid EBV-utløst HLH et svært sjeldent forløp, sier Aukrust til Tidsskriftet.

Mulig alternativ

Han forteller at dersom EBV-assosiert HLH eller HLH assosiert med andre tilstander påvises, vil behandlingen i alvorlige tilfeller være aggressiv immunsuppresjon med etoposid/decadron/cyclosporin A.

– Ut fra Lancet-artikkelen ser det ut til at noen pasienter som har dødd av fugleinfluensa har dødd under et bilde av HLH. Hvis dette er tilfelle vil HLH-protokollen klart være et behandlingsmessig alternativ, sier Aukrust.

Noe uavklart

Han understreker imidlertid at det gjenstår en rekke uavklarte problemer. Blant annet er kriteriene for HLH svært strenge, så det skal mye til før man setter i gang den tøffe behandlingen.

– Det virker dessuten underlig om alle med fugleinfluensa skulle utvikle HLH. Sannsynligvis gjelder dette bare en subgruppe. Dette vil helt klart begrense effekten av HLH-protokollen, sier han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media