Lege takket ja til jobb hos tobakksprodusent

I midten av februar takket Freddi Lewin ja til å bli vitenskapelig rådgiver hos tobakksprodusenten Swedish Match, skriver nettsiden Tobaksfakta.org. Lewin skal være rådgiver for utvikling av snus og andre røykfrie tobakksprodukter.

Uvanlig situasjon

Flere i det medisinske miljøet reagerer. Blant dem er Göran Boëthius, talsmann i svenske Läkare mot tobak.

– Det er vanskelig å tro at en lege i år 2006 kan ønske å tjene tobakksindustrien, sier han til Tobaksfakta.org.

Også Tore Sanner, leder i den norske organisasjonen Tobakksfritt, synes situasjonen er spesiell.

– Det er en litt spesiell situasjon at en overlege i onkologi går over til å arbeide for tobakksindustrien, sier han.

Stiller spørsmål ved forskningen

Freddi Lewin har tidligere uttalt at han anser bruk av snus som et mindre helsefarlig alternativ til røyking. Han hevder at han gjennom sitt arbeid har sett få eksempler på kreft i munnhulen som har kunnet knyttes til snus. Ifølge Lewin vet man veldig lite om snus som røykeavvenningsmiddel.

– Det er fremfor alt det som jeg ønsker å finne ut. Det har vist seg veldig vanskelig å tilslag på slik forskning, og derfor byr et tobakksfirma som satser på å utvikle røykfri tobakk på betydelig større muligheter, sier han.

Tore Sanner sier at man fra tidligere erfaring har sett hva slags resultater det er som kommer når forskningen er støttet av tobakksindustrien, og at man kan sette store spørsmålstegn ved resultatene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media