Kraftig nedgang i meslingdødsfall

Mange millioner barn i over 40 afrikanske land er blitt vaksinert mot meslinger siden 2001. Foto WHO/P.Virot

Mellom 1999 og 2004 har det vært en nedgang i antall meslingdødsfall på 48 %, fra 871 000 til rundt 454 000. Det viser ferske tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF). Den store nedgangen skyldes i hovedsak nasjonale massevaksinasjonskampanjer og at forholdene er lagt bedre til rette for rutinemessige vaksinasjonsprogrammer.

Nærmer seg målet

Størst nedgang har det vært i Afrika sør for Sahara, hvor meslinger er svært vanlig. Her har antall dødsfall gått ned med hele 60 %. Nå settes søkelyset på Asia, hvor utviklingen har gått noe saktere. Målet er å redusere antall meslingdødsfall på verdensbasis med 90 % innen 2010 i forhold til 2000-nivået.

Billig vaksine

Meslingvaksinen har vært tilgjengelig siden 1960-tallet, og koster i dag mindre enn 1 amerikansk dollar per barn. Til tross for dette døde anslagsvis 410 000 barn under fem år av sykdommen bare i 2004. Mange av dem som overlever må leve med senskader som blindhet og hjerneskade.

– Meslinger er fremdeles en betydelig årsak til barnedød i utviklingsland, men slik trenger det ikke være. Kun to doser av en rimelig, trygg og tilgjengelig meslingsvaksine kan forhindre de fleste, om ikke alle, meslingdødsfall, sier Ann M. Veneman, leder i UNICEF.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media